BASES PER A PARTICIPANTS I COMERÇ

0
336

BASES PER A PARTICIPANTS

Campanya rasques de Nadal 2020
El Masnou Comerç

Funcionament de la campanya:

1. El total de rasques distribuïts és de 25.000 unitats.
2. Els premis repartits són:
-premis de 20.00 euros: 75
-premis de 50.00 euros: 30
-premis de 300.00 euros: 3
3. Els premis de 20.00 i 50.00 euros estan repartits aleatòriament entre tots els paquets de rasques.
4. Els premis es podran fer servir com paper moneda per adquirir un o més productes d’un mateix establiment, sense possibilitat de retornar el canvi de l’import del producte en diner. És a dir: els rasques amb premis de, per exemple, 20.00 euros no podran servir per comprar un producte per valor de 7.00 euros i esperar rebre un canvi de 13.00 euros per part de l’establiment.
5. La participació en la Campanya implica l’acceptació integral d’aquestes bases.

 

BASES PER A COMERCIANTS I EMPRESES

Campanya rasques de Nadal 2020
El Masnou Comerç

Funcionament de la campanya:

1. El total de rasques distribuïts és de 25.000 unitats.
2. Els premis repartits són:
-premis de 20.00 euros: 75
-premis de 50.00 euros: 30
-premis de 300.00 euros: 3
3. Els premis de 20.00 i 50.00 euros estan repartits aleatòriament entre tots els paquets de rasques.
4. Cada establiment associat rebrà la mateixa quantitat de rasques.
5. Els 3 premis de 300 euros es repartiran entre 3 paquets diferents, aleatòriament. Ni la Junta ni el repartidor del material saben quin paquet conté rasques amb premis de 300.00 euros.
6. Els premis es podran fer servir com paper moneda per adquirir un o més productes d’un mateix establiment, sense possibilitat de retornar el canvi de l’import del producte en diner. És a dir: els rasques amb premis de, per exemple, 20.00 euros no podran servir per comprar un producte per valor de 7.00 euros i esperar rebre un canvi de 13.00 euros per part de l’establiment.
7. Els establiments hauran de guardar el rasca premiat i còpia del tiquet de l’operació de venda en què s’ha fet servir. A partir del dia 11 de gener de 2021, els establiments podran facturar a la Federació l’import equivalent als rasques premiats, amb còpia del tiquet e3 caixa en què s’ha bonificat.
8. Cada establiment es reserva el dret a repartir els rasques entre la seva clientela segons el seu propi criteri.
9. La participació en la Campanya implica l’acceptació integral d’aquestes bases.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here