C/ Itàlia, 50 local 219, 1º Edifici Centre - 08320 El Masnou

El desconfinament del petit comerç a Catalunya

mujer-mascarilla-supermercado_23-2148480494

Amb l’objectiu de recuperar l’activitat econòmica, preservar la seguretat de la ciutadania i afavorir el retrocés dels contagis de la Covid-19, el Ministeri de Sanitat ha publicat El Plan para la transición hacia la nueva normalidad”, amb la finalitat d’establir les diferents fases de desconfinament en relació amb els diferents àmbits socials, econòmics i culturals.

Així doncs, a partir del dilluns 4 de maig es preveu que s’iniciï l’aplicació d’aquest programa de desconfinament progressiu i asimètric, que en les seves diferents fases d’aplicació permetrà recuperar l’activitat al comerç de proximitat. Val a dir, però, que aquesta previsió és orientativa i no té caràcter exhaustiu. Les decisions i dates concretes sobre les diferents fases es tramitaran a través dels corresponents instruments jurídics i en funció de l’evolució de la pandèmia o d’altres circumstàncies que puguin alterar les previsions exposades. Per tant, cal remarcar que la publicació d’aquest Pla no és norma, i caldrà esperar a la corresponent publicació del Butlletí Oficial de l’Estat.

 

Quines fases hi haurà i quines mesures de seguretat hauré d’adoptar?

En totes les fases s’han establert mesures genèriques que s’hauran de complir en qualsevol dels casos:

Qualsevol activitat haurà de desenvolupar-se amb la màxima seguretat sanitària possible, i adoptant mesures d’autoprotecció i de distanciament social.

Tots els establiments, així com tot el seu equipament, hauran de ser desinfectats i netejats periòdicament.

Fase 0 – A partir del 4 fins al 10 de maig, ambdós inclosos, si així ho aproven les autoritats competents.

 • Es podran obrir els comerços de proximitat i de venda al detall de tot Catalunya, però l’atenció al públic s’haurà de fer a través de cita prèvia i amb només un client dins de l’establiment.
 • Els comerciants hauran d’atendre des del taulell o des d’una pantalla protectora, i sempre utilitzant un equip de protecció individual (mascareta, guants, etc.). En cas de no tenir taulell, cal intentar garantir al màxim, i en la mesura del possible, la protecció individual.
 • Si el servei implica contacte amb el client, l’ús de mascaretes o guants serà obligatori.
 • Els comerços hauran d’establir un horari d’atenció preferent per a persones grans (+ 65 anys).
 • La restauració pot obrir al públic i permetre el lliurament de menjar per emportar, sempre respectant les mesures de seguretat i distanciament social.

Fase 1 – A partir de l’11 fins al 25 de maig, ambdós inclosos, si així ho aproven les autoritats competents.

 • Obertura generalitzada de comerços i establiments, sense necessitat de cita prèvia.
 • No obstant això, s’haurà de restringir l’aforament dins de l’establiment a un 30% i garantir la distància de 2 metres entre clients i, si no fos possible, s’haurà d’atendre individualment.
 • Es manté l’horari d’atenció preferent per a persones grans (+65 anys).
 • Sobre la venda de mercats no sedentaris i/o marxants, quan així ho proposi l’ajuntament corresponent, també podran reiniciar la seva activitat amb condicions de distanciament entre parades, amb delimitació del mercat per controlar l’aforament per part de les forces de seguretat, amb limitació inicial al 25% de parades habituals o amb augment de superfície per assegurar el manteniment de distància de seguretat entre els llocs de venda i els vianants.
 • La restauració pot obrir al públic les terrasses, limitant-les a un 30% de les taules permeses en anys anteriors.
 • Es podrà incrementar el nombre de taules en terrassa si l’Ajuntament amplia la superfície que es pot ocupar, sempre mantenint el barem del 30% taula/superfície.

Fase 2 – A partir del 26 de maig fins al 9 de juny, ambdós inclosos, si així ho aproven les autoritats competents.

 • S’afegeixen a l’obertura al públic els comerços i establiments  situats dins de centres comercials.
 • S’amplia l’aforament limitat al 40%, sempre que es pugui garantir la norma general de distanciament social de 2 metres entre clients.
 • Es manté l’horari d’atenció preferent per a persones grans (+65 anys).
 • L’aforament limitat de parades de mercats no sedentaris i/o marxants s’amplia al 33% de les parades habituals, sempre que no es pugui ampliar la superfície del mercat per garantir el distanciament requerit entre parades i entre clients del mercat.
 • La restauració queda autoritzada per servir a l’interior del local, garantint la separació entre clients a taula i entre taules de l’establiment. L’aforament permès a l’interior queda limitat al 33%.

Fase 3 – A partir del 10 fins al 24 de juny, ambdós inclosos, si així ho aproven les autoritats competents.

 • Els comerços al detall amplien l’aforament limitat al 50%, sempre que es pugui garantir la norma general de distanciament social de 2 metres entre clients.
 • L’aforament limitat de parades de mercats no sedentaris i/o marxants s’amplia al 50% de les parades habituals, sempre que no es pugui ampliar la superfície del mercat per garantir el distanciament requerit entre parades i entre clients del mercat.
 • La restauració pot ampliar l’aforament a un màxim de 50% de capacitat, sempre que es garanteixi la separació entre clients. També es permet a la gent estar dreta amb una separació mínima d’1,5 metres entre els clients de la barra.
 • S’amplia l’aforament de les terrasses, fins al 50% de les taules permeses. Podran tenir taules si l’Ajuntament permet més espai respectant la proporció taula/superfície del 50%.
 • Es permet l’obertura de discoteques i locals d’oci nocturn amb un aforament màxim del 33% de la seva capacitat màxima.

 

Com i quan es canviarà de fase?

El ministre de Sanitat decidirà en quina fase es troba cada territori de l’Estat, sobre la base dels paràmetres que conformen el panell d’indicadors, que seran avaluats de manera qualitativa i conjunta per permetre la transició d’una fase a una altra. La transició fins a la Fase III serà gradual, eventualment asimètrica per territoris, de manera coordinada amb les comunitats autònomes, i adaptada a les necessitats sanitàries de cada territori. Inicialment, la unitat territorial serà la província o l’illa.

En aquest sentit, el pla de desconfinament es regirà per diferents criteris tècnics basats en els àmbits de la sanitat, la mobilitat, la societat i l’economia. Aquests criteris s’avaluaran de manera conjunta i qualitativa per determinar en quina fase es troba cada territori. Així, cada dues setmanes, el ministre de Sanitat decidirà en quina fase de desescalada està cada territori, i quines províncies poden passar a la següent fase, o bé retrocedir, en el cas que es produeixi una regressió en els marcadors de la província.

Per altra banda, les comunitats autònomes, prèvia consulta a les entitats locals afectades, podran proposar al ministre de Sanitat que un territori concret de la seva comunitat sigui declarat en una fase diferent del procés de desescalada. Per plantejar tal proposta, l’hauran d’acompanyar d’un informe motivat que justifiqui el nivell de compliment i l’estat dels paràmetres establerts, així com garantir, des del punt de vista de mobilitat, la viabilitat de l’aïllament d’aquell territori concret en relació amb la resta de la província.

Per últim, les comunitats autònomes podran traslladar al ministre de Sanitat propostes d’activitats, degudament justificades, que es duguin a terme en els respectius territoris i que no s’hagin inclòs entre les activitats permeses en les diferents fases previstes. El ministre de Sanitat decidirà, si escau, la seva inclusió en el panell d’indicadors.

 

Font: Pimec

Quan visiteu el nostre lloc web, pot emmagatzemar informació a través del vostre navegador de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí podeu canviar les vostres preferències de privadesa. Tingueu en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la vostra experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.